Kérem telepítse a Flash playert!

Get Adobe Flash player

A ZUZU 98 KFT. alapvető célkitűzése, hogy lakatosipari tevékenységét a környezetvédelmi szempontok és a munkahelyi egészségvédelem maximális figyelembevételével végezze, és környezetközpontú arculatának fenntartásával egyidejűleg megteremtse a folyamatos fejlesztéshez szükséges gazdasági stabilitást. A felső vezetés a az ISO 14001 környezeti menedzsment rendszert a vállalatirányítás szerves részének tekinti és kinyilatkozza a környezet védelme iránti teljes elkötelezettségét.

A menedzsment kellően felkészült a normálistól eltérő tevékenységek következményeinek elhárítására, az üzemzavarok, vészhelyzetek által okozott esetleges környezeti hatások lehetőség szerinti mérséklésére is. Ennek megfelelõen a társaság vezetése a fontosabb környezeti politikai célkitûzéseket az alábbiakban határozza meg:
  1. lakatosipari tevékenységünket az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány, a környezetvédelemmel kapcsolatos hatályos törvények, rendeletek előírásai szerint folytatjuk;
  2. dolgozóink környezettudatos szemléletét rendszeres oktatással, a munkatársak motiválásával, továbbképzésével tudatosítjuk;
  3. a Kft. környezeti teljesítményét rendszeresen felülvizsgáljuk, értékeljük, és ennek alapján megtesszük a szükséges intézkedéseket a tökéletesítés, a folyamatos jobbítás érdekében;
  4. az alapanyag-előkészítés és megmunkálás során az elérhető legjobb technikai és technológiai megoldás alkalmazásával törekszünk a környezet-szennyezés és munkatársaink egészségkárosodásának megelőzésére, a keletkező hulladékok csökkentésére és üzemi szelektív gyűjtésére;
  5. célunk a minél magasabb hozzáadott érték elérése, a feldolgozottsági fok növelése minél kevesebb környezeti hatás mellett;
  6. elkötelezzük magunkat a fenntartható fejlődés elvének gyakorlati megvalósítása és az érdekelt felek környezeti elvárásainak figyelembevétele mellett;
  7. a társaság, környezeti politikáját valamennyi munkavállalójával ismerteti, és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.
A ZUZU 98 KFT. felső vezetése kinyilvánítja, hogy környezettudatos vállaltirányítási magatartásával úgy kívánja működtetni a társaságot, hogy maga a lakatosipari tevékenység és a gyártott termékek ne veszélyeztessék az emberek egészségét és minél kevésbé terheljék a munkahelyi, települési és természeti környezetet.

ZUZU 98 Kft. © 2012